Kosten ISO 9001 certificering

De kosten van een ISO 9001 certificering kunnen worden gesplitst in de kosten voor de opzet en de kosten voor de certificering zelf.

Kosten opzet ISO 9001

Naast de uren die u hierin moet steken kunnen deze kosten door uzelf beheerst worden. U kunt ervoor kiezen om alles uit te besteden aan een ISO 9001 adviseur. Deze zal u helpen bij de opzet. Dat kost overigens naast geld ook veel tijd. Wanneer u offertes opvraagt zult u merken dat voor een MLB bedrijf de kosten voor de inhuur van een adviseur liggen tussen de € 3.500,-- voor een heel klein bedrijf tot het tienvoudige daarvan. De adviseur levert voor u de documentatie aan en zal ook aangeven welke stappen u wanneer het beste kunt uitvoeren. U kunt een hele goede adviseur treffen maar ook minder goede.

De kosten opzet ISO 9001 kunt u sterk verminderen door zelf veel te doen. Dat is absoluut niet moeilijk wanneer u gebruik maakt van onze ISO 9001 systemen. U weet in dat geval in ieder geval zeker dat het goed zit met de kwaliteit. Het kost u niet eens meer tijd. de kosten bedragen dan voor het merendeel van het MKB het eerste jaar tussen de € 700,-- en € 1.300,--.

Kosten ISO 9001 certificering

Certificerende instellingen rekenen vrijwel allemaal ongeveer hetzelfde dagdeeltarief. Wanneer zij een offerte uitbrengen zijn de volgende zaken van belang: Uit hoeveel FTE bestaat de organisatie, zijn er meerdere locaties en heeft de organisatie wel of geen ontwikkelactiviteiten. De certificerende instellingen staan zelf weer onder toezicht van de raad voor accreditatie doordat zij geaccrediteerd zijn volgens de ISO 17021. Dat betekent dat zij een minimum hoeveelheid tijd moeten besteden aan een certificeringstraject. In de praktijk wordt er gewerkt met staffels waar een bepaalde bandbreedte in zit.

De ISO 9001 certificering bestaat uit twee stappen. De documenten audit en de vervolg audit. De documenten audit bestaat vaak uit 1 dagdeel. De vervolg audit is afhankelijk van de omvang van de organisatie. Bij zeer kleine organisaties bestaat de vervolgaudit uit 1 dagdeel. Bij iets grotere (bijvoorbeeld tot 10 fte) een dag en zo verder. De certificeerder rekent voor een dagdeel ongeveer € 600,--.  Dan komt er meestal ook nog een bedrag aan administratiekosten bij voor het maken en registeren van het certificaat.

Geïnteresseerd in de ISO 9001? Kijk dan eens hier.
Reactie plaatsen