Snel starten met ISO 14001?

Bestel vandaag en start meteen

Vast bedrag zolang als jullie abonnement duurt.

Normen combineren (eenmalige kosten) kan tijdens het bestellen.

ISO 14001 systeem voor maximaal 10 collega's
Jaarlicentie

€934,-

Jaarlijks

 • Volledig ISO 14001 ingerichte software VisionManager.
 • Gebruik van alle ISO 14001 documentatie.
 • Inclusief CO2 reductiemodule.
 • Inclusief voorbeelden en templates.
 • ISO 14001 Handleiding en projectplan.
 • Toegang tot de ISOcademy. 
 • Gratis updates bij normwijzigingen. 
 • 1 uur advies in het eerste jaar.
 • Licentie voor gebruik software.

ISO 14001 systeem voor maximaal 11-25 collega's
Jaarlicentie

€1.165,-

Jaarlijks

 • Volledig ISO 14001 ingerichte software VisionManager.
 • Gebruik van alle ISO 14001 documentatie.
 • Inclusief CO2 reductiemodule.
 • Inclusief voorbeelden en templates.
 • ISO 14001 Handleiding en projectplan.
 • Toegang tot de ISOcademy. 
 • Gratis updates bij normwijzigingen. 
 • 1 uur advies in het eerste jaar.
 • Licentie voor gebruik software.

ISO 14001 systeem voor maximaal 26-50 collega's
Jaarlicentie

€1.567,-
Jaarlijks
 • Volledig ISO 14001 ingerichte software VisionManager.
 • Gebruik van alle ISO 14001 documentatie.
 • Inclusief CO2 reductiemodule.
 • Inclusief voorbeelden en templates.
 • ISO 14001 Handleiding en projectplan.
 • Toegang tot de ISOcademy. 
 • Gratis updates bij normwijzigingen. 
 • 1 uur advies in het eerste jaar.
 • Licentie voor gebruik software.

Meer dan 50 collega's ?

ISO 14001 systeem voor maximaal 100 collega's
Jaarlicentie

€2.386,-

Jaarlijks

 • Volledig ISO 14001 ingerichte software VisionManager.
 • Gebruik van alle ISO 14001 documentatie.
 • Inclusief CO2 reductiemodule.
 • Inclusief voorbeelden en templates.
 • ISO 14001 Handleiding en projectplan.
 • Toegang tot de ISOcademy. 
 • Gratis updates bij normwijzigingen. 
 • 1 uur advies in het eerste jaar.
 • Licentie voor gebruik software.

ISO 14001 systeem voor maximaal 250 collega's
Jaarlicentie

€3.936,-

Jaarlijks

 • Volledig ISO 14001 ingerichte software VisionManager.
 • Gebruik van alle ISO 14001 documentatie.
 • Inclusief CO2 reductiemodule.
 • Inclusief voorbeelden en templates.
 • ISO 14001 Handleiding en projectplan.
 • Toegang tot de ISOcademy. 
 • Gratis updates bij normwijzigingen. 
 • 1 uur advies in het eerste jaar.
 • Licentie voor gebruik software.

ISO 14001 systeem voor maximaal 500 collega's
Jaarlicentie

€5.667,-
Jaarlijks
 • Volledig ISO 14001 ingerichte software VisionManager.
 • Gebruik van alle ISO 14001 documentatie.
 • Inclusief CO2 reductiemodule.
 • Inclusief voorbeelden en templates.
 • ISO 14001 Handleiding en projectplan.
 • Toegang tot de ISOcademy. 
 • Gratis updates bij normwijzigingen. 
 • 1 uur advies in het eerste jaar.
 • Licentie voor gebruik software.

Welk abonnement zal ik kiezen?

Het aantal collega's/medewerkers bepaald hoe groot de licentie zou moeten zijn. De ISO 14001 norm geeft aan dat elke medewerker toegang moet hebben tot de informatie uit het milieumanagementsysteem.
Originele content op ISOmanager.nl

Compleet ISO 14001-systeem

 • Gebruik van VisionManager software, speciaal ontwikkeld voor kwaliteits- en milieumanagement

 • Alle benodigde documenten, formulieren en templates
  Deze documenten bestaan uit: milieuhandboek, context van de organisatie, managementreview,10 procesbeschrijvingen (het identificeren van milieuaspecten, het identificeren van wettelijke eisen, het bewust maken van het belang van het milieubeleid, het intern communiceren van het milieubeleid, beheer van documenten, beheer van kwaliteitsregistraties, beheer van afwijkingen, uitvoeren interne audits en het doorvoeren van corrigerende maatregelen, afhandelen van klachten, analyseren van klachten), 4 formulieren (klachtenformulier, verbeterformulier, overzicht kwaliteitsregistraties, overzicht externe documenten, intern audit formulier). Plus een voorbeeld van een kwalitatieve en een kwantitatieve milieu-effecteninventarisatie. Als extra krijg je ook een milieu-jaarplan. Hierin staan de acties aangegeven die je gedurende het jaar moet uitvoeren na het behalen van het certificaat. Een bijzonder handig geheugensteuntje!

 • Handleidingen, en projectplan
  Soepele route op weg naar een ISO 14001 certificaat. Onze documentatie is erop gericht om jullie zo soepel mogelijk het ISO 14001 certificaat te laten behalen. Leer de taal spreken van de certificeerder, ken de terminologie van een milieumanager en weet hoe de  ISO 14001 norm is opgebouwd. Krijg stap voor stap uitgelegd wat  je moet doen en weten om zelf een milieusysteem in te voeren. Het projectplan geeft overzicht en neemt je bij de hand tijdens het invoeren van jullie milieumanagementsysteem. Zo weet je exact wat je wanneer het beste kunt doen.

 • Uitvoeren van audits

      Wat zijn interne audits? Hoe bereidt je ze voor en hoe voer je ze uit. Tenslotte: hoe maak je interne auditrapportages?

 • Presentatie milieudoelstellingen
  Deze presentatie kan uitstekend voor het management worden gebruikt en geeft aan hoe jij het beste goede milieudoelstellingen kunt formuleren. Ontwikkel doelstellingen die er echt toe doen en een meerwaarde vormen voor jullie organisatie.

 • 1 uur advies ter waarde van € 135,--
  Op het door jou gewenste moment (in overleg) per telefoon, schermdeling of skype ter waarde van € 135,--

Referenties

These slides will be slide-able on the live version of your page!
Koninklijke Ahrend NV

"Ondertussen zijn we als Koninklijke Ahrend NV geslaagd voor certificering als multi-site ISO 9001 en ISO 14001. Ik wil u zeggen dat de tool Vision Manager daar aan heeft bijgedragen.  Lloyd's register is diegene die ons geaudit heeft en zei over Vision Manager:


" Vision Manager is een prima systeem wat de organisatie heeft geholpen om de hoofdprocessen te beschrijven en te implementeren in de nieuwe Ahrend organisatie teneinde de multi-site benadering te duiden. In Vision Manager is revisiebeheer en autorisatie van documenten ingeregeld. Ieder hoofdproces is beschreven op basis van input-proces-output en gerelateerd aan "Onze doelen en risico's" / "Zo doen we het vandaag" / "De verbeteracties" / "Het resultaat."

Ms. Nameless
Add Your Stars
St. Nardus
"Helder, makkelijk, overzichtelijk en alles op 1 plaats."
Ms. Nameless
Add Your Stars

                                       

Compleet ISO 14001-systeem vragen

Wij moeten snel het ISO 14001 certificaat behalen voor een aanbesteding. Wat nu?

Wanneer je niet afhankelijk bent van de planning een externe adviseur kun je zelf voor een groot deel bepalen hoe snel je jullie milieumanagementsysteem opzet. Maak je gebruik van ons ISO 14001-systeem, dan weet je precies wat je moet doen om jullie certificaat te behalen. Je haalt dan in één keer alles in huis wat je nodig hebt. Door de snelle opzet in VisionManager software kun je zelfs al vóór het behalen van het certificaat laten zien dat je al een milieumanagementsysteem hebt. Soms is het laten zien van wat je al hebt, voldoende bij een aanbesteding. Voor extra overzicht en snelheid richten wij VisionManager software al voor een groot deel voor jullie in.

Ben ik meer tijd kwijt wanneer ik zelf, met behulp van jullie ISO 14001-systeem, de ISO 14001 invoer?

Nee, zeker niet. Binnen onze ISO-systemen is veel al voor je ingericht en voorbereid. Ondanks dat je zelf aan de slag gaat met het beschrijven van jullie processen gaat daar niet meer tijd inzitten dan weer je hulp vraagt van een adviseur. Een adviseur weet niet hoe jullie processen lopen. Hij/zij komt daar achter door het afnemen van interviews. Dat kost ook tijd. Het maken van een procesbeschrijving is niet zo moeilijk als je nu waarschijnlijk denkt. Wij geven in de handleiding exact aan hoe je dat het beste kunt aanpakken. Wij zijn er van overtuigt dat je dit het beste zelf kunt doen. Mocht je er toch niet helemaal uitkomen na aanschaf van jouw ISO 14001-systeem, dan kun je voor jouw vraag gebruik maken van het uur advies dat bij het pakket is inbegrepen.

Krijg ik alle informatie die ik nodig heb?

Ja hoor! Je krijgt bij ons ISO 14001-systeem alle informatie die je nodig hebt om jullie milieumanagementsysteem op te zetten.

Wat gaat het invoeren van de ISO 14001 norm kosten?

De kosten vallen best mee. Voor de invoering van de ISO 14001 heb je alleen de kosten van ons ISO 14001-systeem! Met ons ISO 14001-systeem heb je in één keer alles in huis wat je nodig hebt om zelf, zonder externe adviseur, jullie milieumanagementsysteem op te zetten. Je kunt natuurlijk altijd nog hulp vragen aan een externe adviseur maar dat hoeft dus niet. Na het opzetten van jullie milieumanagementsysteem nodig je een certificerende instelling uit voor het behalen van jullie certificaat. De kosten van de externe certificeerder zijn afhankelijk van de omvang van jullie organisatie. Voor een organisatie met ongeveer 10-25 personen bedragen de kosten tussen de € 2.000,-- en € 2.500,--.

Kan ik ook werken met jullie ISO 14001-systeem? Is het niet te moeilijk voor mij?

In ons ISO 14001-systeem leggen we precies uit wat je moet doen en wanneer je dat moet doen. Bijna iedereen die met een van onze ISO-systemen aan de slag gaat heeft nog nooit eerder zelf een managementsysteem opgezet. Daar houden we in de opzet dan ook rekening mee. We leggen je de norm uit en we geven voldoende inzicht door middel van de handleiding en het projectplan. Bovendien leggen we bij procedures precies uit hoe je ze kunt aanpassen aan jullie situatie. Heb je een MBO of hoger opleidingsniveau en ben je bereidt om te leren dan vertrouwen wij erop dat jij het kan. En je collega's vertrouwen je blijkbaar ook want zij hebben je gevraagd om dit voor jouw organisatie te gaan opzetten. Mocht je er toch even niet uitkomen dan kun je altijd bellen of kijken naar veel gestelde vragen in de ISOcademy community waar je een inlog voor krijgt. Je staat er niet alleen voor!

Jullie ISO 14001-systeem is inclusief software, hebben we nou echt weer een extra software systeem nodig?

Jarenlang hebben we over de schouder van onze klanten meegekeken naar de softwaresystemen waar ze hun managementsysteem in onder brachten en we zagen dat generieke software gewoon niet de beste basis is voor milieu- en kwaliteitsmanagement. Vaak is een milieumanagement systeem ondergebracht in generieke software broddelwerk. Zonde van al het werk. VisionManager software is speciaal ontwikkeld voor managementsystemen. Het is procesmatig ingericht en werkt volgens de Deming Cirkel. Alles wat nodig is voor milieu- en kwaliteitsmanagement zit er al in verwerkt. We hebben het zo overzichtelijk gemaakt dat iedereen zonder training de weg in het systeem kan vinden. Nog een voordeel van een gespecialiseerd software systeem is dat je collega's precies weten waar ze moeten zijn als het om milieu- of kwaliteitsmanagement gaat. Hoewel het in het begin lastig lijkt om weer te gaan werken met nieuwe software, denken wij dat jullie uiteindelijk veel tijd en ongemak besparen want VisionManager software helpt je echt bij het vormgeven en onderhouden van jullie ISO 14001 milieumanagementsysteem.

Wij werken met maar 3 man, is een ISO 14001 certificaat dan wel haalbaar?

Ook voor kleine organisaties is het behalen van een ISO 14001 certificaat mogelijk. ISO 14001 gaat niet uit van een minimum aantal medewerkers. Zelfs een eenmanszaak kan het ISO 14001 certificaat behalen.

Wat houdt de CO2 reductiemodule in?

De Stichting Coördinatie Certificatie Milieu (SCCM) is eigenaar van het CO2 reductiemanagement certificatieschema. Dit schema geeft aan op welke manier een organisatie haar CO2 uitstoot kan verminderen. Dat kan op twee niveau's; Energiemanagement of CO2-management.

Het CO2 reductiemanagementcertificat is een aanvulling op en onlosmakelijk verbonden met het ISO 14001 certificaat. Je moet dus ISO 140901 gecertificeerd zijn om in aanmerking te komen voor het CO2 reductiemaangementcertificaat.

Voldoen wij met een CO2 reductiemanagementcertificaat aan de eisen van de EED?

Jazeker, daar voldoe je dan aan. Dit geldt voor beide niveaus. Het mooie (goede) van het CO2 reductiemanagewmentcertificaat is dat het je veel meer dan de EED handvaten geeft om daadwerkelijk CO2 reducering te bewerkstelligen.

                                   

                                       

Vragen over abonnement

Heb ik recht op gratis updates?

Wij zijn niet zo van de updates die extra kosten. Daarom hebben we kosteloze updates van de software opgenomen in ons abonnement. Komt er een normwijziging tijdens je abonnementsperiode dan brengen we je hiervan op de hoogte. We geven ook aan wat er verandert en hoe dit het beste kan worden doorgevoerd in jullie managementsysteem. Wanneer de wijziging invloed heeft op onze software dan voeren wij daar ook gratis de wijzigingen voor door.

Indexeren jullie jaarlijks de afgenomen abonnementen?

Nee, dat doen wij niet. Een afgesloten abonnement wordt gedurende de looptijd niet geïndexeerd. Je weet dus exact waar je aan toe bent. Mocht je het abonnement willen verhogen met extra gebruikers dan betalen jullie het op dat moment geldende tarief.

Stopt het abonnement na 1 jaar vanzelf?

Nee hoor, jullie gegevens gaan niet ineens verloren. Het abonnement wordt automatisch verlengd met een jaar, tenzij jullie het abonnement stopzetten.

Hoe kan ik ons abonnement stopzetten als we dat willen?

Stopzetten kan tot 1 maand voor het verloop van de huidige abonnementsperiode. Opzeggen kan per mail, per post of telefonisch.

                                   

                                   

Vragen over data in VisionManager software

Draait VisionManager software op Nederlandse servers?

De servers waar onze software op draait staan inderdaad in Nederland. Om er even wat dieper op in te gaan; we werken met twee gespiegelde servers en een extra server (op een andere lokatie) waar ook een backup op staat.

Blijven wij eigenaar van de gegevens in VisionManager?

Alle data die jullie zelf binnen VisionManager invoert blijft jullie eigendom.

Zijn de data en de servers beveiligd?

Jazeker. De fysieke toegang tot de servers is beveiligd. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang. De data zelf is versleuteld. Daarbij zijn de databases van de klanten ook van elkaar gescheiden.

Is VisionManager software altijd bereikbaar?

Natuurlijk zouden we dat graag garanderen maar dat kan helaas geen enkele software leverancier. We hebben een uptime van meer dan 99,9%, daarmee scoren wij hoog. Soms moet er onderhoud plaatsvinden. Dit vindt zoveel mogelijk buiten kantooruren plaats en wordt wanneer dat mogelijk is van te voren aangekondigd. Doordat er twee servers gespiegeld draaien neemt de ene server het vrijwel onmiddellijk over van de andere server wanneer de andere mocht uitvallen.

Kan ik de data ook weer uit VisionManager krijgen?

Hoe spijtig ook, zelfs bij ons vertrekken soms klanten. Wanneer het nodig is kan data zonder al teveel problemen uit VisionManager software worden gehaald. Documenten en registraties (formulieren) kunnen worden geprint of als pdf worden gedownload.