arrow_drop_up arrow_drop_down

Vast bedrag (ook de jaren hierna!), geen verrassingen achteraf

ISO 9001 Systeem voor maximaal 10 collega's
Jaarlicentie

1.579,-
€698,-
 • Compleet systeem
 • Geen extra kosten
 • Inclusief gebruik software
 • Geen extern adviseur nodig
 • 1 uur advies voor een vliegende start of een final check.
 • Inclusief alle documenten, handleidingen, voorbeelden en templates ter waarde van € 985,--

ISO 9001 Systeem voor maximaal 25 collega's
Jaarlicentie

1819,-
€898,-
 • Compleet systeem
 • Geen extra kosten
 • Inclusief gebruik software
 • Geen extern adviseur nodig
 • 1 uur advies voor een vliegende start of een final check.
 • Inclusief alle documenten, handleidingen, voorbeelden en templates ter waarde van € 985,--

ISO 9001 Systeem voor maximaal 50 collega's
Jaarlicentie

2.167,-
€1.248,-
 • Compleet systeem
 • Geen extra kosten
 • Inclusief gebruik software
 • Geen extern adviseur nodig
 • 1 uur advies voor een vliegende start of een final check.
 • Inclusief alle documenten, handleidingen, voorbeelden en templates ter waarde van € 985,--

Zeer compleet pakket om zelf een ISO 9001 kwaliteitssysteem op te zetten

 • Naast de jaarlicentie krijgt u:

 • Alle benodigde documenten, formulieren en templates ter waarde van € 395,--
  Deze documenten bestaan uit: kwaliteitshandboek, context van de organisatie, managementreview, 7 procesbeschrijvingen (beheer van documenten, beheer van kwaliteitsregistraties, beheer van afwijkingen, uitvoeren interne audits en het doorvoeren van corrigerende maatregelen, afhandelen van klachten, analyseren van klachten), 4 formulieren (klachtenformulier, verbeterformulier, overzicht kwaliteitsregistraties, overzicht externe documenten, intern audit formulier). Als extra krijgt u ook een kwaliteitsjaarplan. Hierin staan de acties aangegeven die u gedurende het jaar moet uitvoeren na het behalen van het certificaat. Een bijzonder handig geheugensteuntje!

 • Handleidingen, presentatie en projectplan ter waarde van € 195,--
  Dit pakket bestaat uit reuze handige handleidingen waardoor u de taal van de certificeerder en kwaliteitsmanager leert spreken. Toch bestaan ze uit maar enkele tientallen pagina' s. De eerste handleiding neemt met u de ISO 9001 norm door. De tweede handleiding vertelt u alles wat u moet weten om zelf een kwaliteitssysteem in te voeren. De derde handleiding geeft aan hoe een interne audit uitgevoerd kan worden.

  De presentatie kan uitstekend voor het management worden gebruikt en geeft aan hoe u het beste goede kwaliteitsdoelstellingen kunt formuleren. Doelstellingen die er echt toe doen en een meerwaarde vormen voor uw organisatie.

  Het projectplan neemt u bij de hand en leidt u als vanzelf door het proces. Er staat steeds exact in wat u wanneer het beste kunt doen.

 • Twee wekelijkse adviesmails ter waarde van € 395,--
  Uniek zijn onze tweewekelijkse adviesmails. Het zijn de adviezen en tips die een heel goede adviseur u zou geven. Elke twee weken krijgt u een adviesmail waarin exact staat wat de komende twee weken te doen om in vier maanden tijd het certificaat te kunnen behalen.

 • De totale prijs hiervoor bedraagt: € 985,--. Wij bieden u dat aan voor slechts € 145,--!  De prijzen die u bij de verschillende licenties ziet staan zijn inclusief bovenstaande documenten!

 • Hier bovenop krijgt u ook 1 uur advies. Dit kunt u inzetten voor het maken van een vliegende start of een final check van uw systeem.

Welke omvang is voor ons geschikt?

Dat is afhankelijk van de omvang van de organisatie. Hoe meer medewerkers hoe groter de benodigde licentie. 

Wat zegt ISO 9001 hierover?

ISO 9001 geeft aan dat iedere medewerker toegang moet hebben tot de informatie uit het kwaliteitssysteem. Neem een passende licentie.

Vergroot de betrokkenheid.

Het mooie van VisionManager is dat u uw collega' s ook taken kunt opdragen. Door middel van mailtjes, persoonlijke actielijstjes worden zij daarop geattendeerd. VisionManager stuurt ook automatisch herinneringen uit. U houdt zelf via de - overzicht functie-  grip op de voortgang. Dit is een extra reden om al uw collega's toegang te geven tot ons systeem.

Kies voor gemak

Daarbij houdt u met slechts 1 klik alle medewerkers op de hoogte van de wijzigingen. Belangrijke documenten / afspraken kunt u zelfs laten bevestigen voor gelezen en begrepen. Makkelijker kan niet.

Wij adviseren dan ook een licentie te nemen die passend is bij de omvang van uw organisatie.

Heeft u een grotere staffel nodig? Neem dan met ons contact op voor een passend  aanbod. Telefoon: 085 - 303 1473.

Voordelen:

Met onze software vergroot u de betrokkenheid van uw collega's bij het kwaliteitssysteem.
Belangrijke wijzigingen kunnen met 1 klik worden gecommuniceerd (dan moeten uw collega's wel zijn opgevoerd).
Met VisionManager is het doorgeven van mogelijke verbeteringen een eitje. Hoe meer collega's zijn opgevoerd hoe meer verbeter voorstellen!

Veelgestelde vragen

IS ER EEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE?

Ja, U heeft de eerste 14 dagen een niet goed, geld terug garantie op uw aankoop. Wanneer u beargumenteerd kunt aangeven niet tevreden te zijn over de kwaliteit krijgt u uw geld terug. Zie de voorwaarden.


WAT IS DE DUUR VAN DE OVEREENKOMST?

De licentie is per jaar opzegbaar. Licenties  worden zonder opzegging automatisch verlengd en zijn prijsvast (geen verhogingen dus).


IS ISOMANAGER OOK GESCHIKT VOOR MIJN BRANCHE?

Jazeker. ISOmanager is geschikt voor elke branche. Of u nu dienstverlener bent of fabrikant, een eenmanszaak heeft of duizend man in dienst heeft, ISOmanager werkt.

KAN IK ZONDER ADVISEUR HET KWALITEITSSYTEEM OPZETTEN?

De ervaring leert dat elke organisatie die het serieus aanpakt instaat is om zonder inzet van een adviseur het ISO certificaat te behalen. Het pakket is zo opgezet dat je zonder kennis van ISO het traject kunt starten.


EN WAT WANNEER IK TOCH EEN VRAAG HEB?

Wanneer u een vraag heeft kunt u die altijd stellen. Het liefst per mail, dat werkt het snelst (en nee daar rekenen we geen kosten voor, mits het in het redelijke blijft). U staat er zo wie zo niet alleen voor. Binnenkort komt ook onze ISO en VCA community online. Daar kunt u ook met collega' s van andere bedrijven sparren!


Referenties

These slides will be slide-able on the live version of your page!
Koninklijke Ahrend NV

"Ondertussen zijn we als Koninklijke Ahrend NV geslaagd voor certificering als multi-site ISO 9001 en ISO 14001. Ik wil u zeggen dat de tool Vision Manager daar aan heeft bijgedragen.  Lloyd's register is diegene die ons geaudit heeft en zei over Vision Manager:


" Vision Manager is een prima systeem wat de organisatie heeft geholpen om de hoofdprocessen te beschrijven en te implementeren in de nieuwe Ahrend organisatie teneinde de multi-site benadering te duiden. In Vision Manager is revisiebeheer en autorisatie van documenten ingeregeld. Ieder hoofdproces is beschreven op basis van input-proces-output en gerelateerd aan "Onze doelen en risico's" / "Zo doen we het vandaag" / "De verbeteracties" / "Het resultaat."

Ms. Nameless
Add Your Stars
St. Nardus
"Helder, makkelijk, overzichtelijk en alles op 1 plaats."
Ms. Nameless
Add Your Stars
CSN groep Leusden, Cees Doets
Je kunt zonder externe consultants je ISO certificering halen! Dit dankzij:  


- Briljante verduidelijking en vereenvoudiging van complexe materie. 

- Goede templates.

- Goede ondersteunende software.

Ms. Nameless
Add Your Stars