ISO 9001 Handboek; de voordelen

ISO 9001 Handboek; de voordelen

Het ISO 9001 handboek kan ook met de huidige ISO 9001:2015 een handige toevoeging op uw kwaliteitssysteem zijn. Maar wat verstaan wij onder een handboek? In ieder geval niet een verzameling van documenten die samen het gehele kwaliteitssysteem vormen. Dat is echt iets van vroeger.

Het ISO 9001 handboek is één document en bestaat uit slechts 13 tot 20 pagina' s. Het behandelt alle normparagrafen en u geeft daarin aan of ze op u van toepassing zijn. Zo ja geeft u ook aan waar dat wordt behandelt of hoe u dat aanpakt. Wanneer dat laatste in enkele zinnen kan hoeft u daar geen apart document meer van te maken.

Wanneer de betreffende normparagraaf niet van toepassing is geeft u aan waarom dat zo is (motivatie). Deze uitsluitingsclausules geeft u meteen in het begin van het handboek aan.

Is het ISO 9001 handboek verplicht?

Nee, zeker niet. Er staat nergens in de norm dat u een handboek moet hebben. Vroeger (voor 2015) was het handboek de verzameling documenten die het kwaliteitsmanagementsysteem vormden. Dat werd dan vaak het handboek genoemd. Dat hoeft u in die hoedanigheid niet meer te hebben. Ook het ISO 9001 handboek zoals hierboven beschreven hoeft u niet te hebben.

Wat is dan het voordeel van een ISO 9001 handboek?

Het grote voordeel van een handboek is dat de certificerende instantie in een oogopslag ziet of en hoe u aan alle normparagrafen voldoet. Dat wordt altijd als zeer plezierig ervaren en maakt de externe audit makkelijker. Het maken van dit handboek gaat met ons handige sjabloon snel en makkelijk. In slechts enkele uurtjes is het werk gedaan. En nogmaals: u zult er vooral tijdens de externe audit veel plezier aan beleven. Daarbij wordt het ook nog wel eens gebruikt om aan potentiële klanten ter inzage te geven. Die krijgen dan een goed beeld van de opzet van het kwaliteitssysteem.

Geïnteresseerd in de ISO 9001? Kijk dan eens hier.

 
Reactie plaatsen