Wat is ISO 9001 voor norm?

ISO 9001 is een systeemnorm. Het is een norm die aangeeft hoe een organisatie een kwaliteitsmanagementsysteem kan opzetten. Dat kwaliteitsmanagementsysteem regelt dat de organisaties continue de kwaliteit van haar dienstverlening en producten verbetert. Ook regelt de ISO 9001 dat de organisatie haar kansen en risico' s kent en maatregelen heeft getroffen om deze risico' s te borgen en deze kansen te benutten. Wanneer je de norm wilt samenvatten zou je kunnen zeggen:
  • Weet wie je bent en wat de klant van je mag verwachten (missie, visie en kernwaarden).
  • Stel voldoende maatregelen beschikbaar om daar aan te kunnen voldoen.
  • Voer je dienst uit / maak je product.
  • Meet of het goed gegaan is en verbeter daar waar nodig.

Risicobenadering staat centraal

Binnen de ISO 9001:2015 staat risicomanagement centraal. Dit wordt op twee niveau's behandelt. Van de organisatie wordt verwacht dat zij op strategisch niveau haar kansenen risico's in kaart brengt. Ook moet zij aangeven hoe zij de kansen denkt te kunnen benutten en de risico' s te borgen. Dit legt de organisatie vast in het document "Context van de organisatie" .

Het tweede niveau is meer operationeel. Van de organisatie wordt verwacht dat zij van al haar van belang zijnde processen de risico' s in kaart brengt. Dit mag van de ISO 9001 door gewoonweg je verstand te gebruiken. Je hoeft er geen gedocumenteerde van te voren geselecteerde methode voor vast te stellen. Dat zou voor veel organisaties ook behoorlijk overdreven zijn.

Dit betekent dat bij alles wat je doet een risicobenadering centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een corrigerende maatregel. Daar gaat u dus ook bij na wat de risico' s kunnen zijn. Of bij het opzetten en uitvoeren van een nieuw project.

Binnen de ISO 9001:2008 was er nog een proces "Het uitvoeren van preventieve maatregelen" . aanwezig. Doordat in de huidige versie van de norm risicomanagement meer gezien wordt als een manier van ondernemen in alles wat je doet, is dit proces binnen de ISO 9001:2015 niet meer aanwezig.

Kernwaarden staan centraal

Het tweede wat echt binnen de norm centraal staat zijn de kernwaarden van de organisatie. Dat zijn die aspecten waarvan de organisatie zegt zich daarin te willen onderscheiden van hun concollega' s. De salesafdeling noemt het de unique selling points. ISO 9001 verwachtdat u als afgeleide van uw kernwaarden doelstellingen formuleert om op te kunnen sturen.

Continue verbeteren

Uiteindelijk gaat het hier om. De organisatie moet instaat zijn om daar waar nodig continue te verbeteren. Daarvoor zijn in ieder geval twee randvoorwaarden nodig;
  • De organisatie moet weten wat in ieder geval goed moet zijn.
  • De organisatie moet van die gebieden weten wanneer het goed is.
  • De organisatie moet dat registeren om te kunnen analyseren.
Op basis van feiten ga je dus daar waar nodig over tot een verbetering. Dat hoop je tenminste. Om ook zeker te weten dat het een verbetering is moet je die weer toetsten op effectiviteit. En ja, dan heb je de deming cirkel bija rond. Want wanneer de verbetering toch niet zo effectief blijkt te zijn pas je deze aan.

Geïnteresseerd in de ISO 9001? Kijk dan eens hier.
Reactie plaatsen