Wat is de CO2-prestatieladder

Wat is de CO2 prestatieladder?

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een certificeringssysteem dat bedrijven en organisaties stimuleert om hun CO2-uitstoot te verminderen. Het is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) in Nederland. Het doel van de CO2-Prestatieladder is het verminderen van de CO2-uitstoot.

CO2-prestatieladder: de vijf niveaus

Het certificeringssysteem is gebaseerd op vijf niveaus, oftewel "treden", waarbij trede 1 het laagste niveau is en trede 5 het hoogste niveau. Bij de eerste drie treden heb jij je eigen bedrijf op orde. de laatste twee treden moet je laten zien dat je ook actief invloed uitoefent op CO2-reductie buiten je eigen bedrijf, namelijk in de keten.

CO2-Prestatieladder: de invalshoeken

De CO2 prestatieladder is naast de vijf treden ingedeeld in vier invalshoeken: Inzicht, Reductie, Transparantie en Participatie.

Inzicht
Je zult eerst moeten weten wat jouw CO2-uitstoot is om te kunnen vaststellen waar je kunt gaan reduceren. de CO2-uitstoot is direct gerelateerd aan jouw energiegebruik en energieverbruik. Wanneer je dat goed in kaart hebt gebracht heb je jouw CO2 foot-print gemaakt. Dit vormt de basis voor verdere stappen.

Reductie
Daarna start je met het vaststellen waar je kunt besparen en hoeveel je kunt besparen op jouw energieverbruik. Dat resulteert uiteindelijk in duidelijke doelstellingen. Ook geef je aan op welke wijze je deze doelstellingen gaat bereiken. dat is jullie Energie Management Actieplan.

Transparantie
Een van de eisen van de CO2-prestatieladder is dat je intern en extern communiceert over jouw energiebeleid en CO2 reductie-doelstellingen. je communiceert intern vooral om jouw collega's bij het CO2-reductieproces te betrekken en om hun te motiveren om met verbeteringen te komen. Extern communiceer je om ander andere te laten zien dat jullie aanpak betrouwbaar is en ook om informatie te delen waar andere bedrijven ook wat aan kunnen hebben.

Participatie
De laatste invalshoek van de CO2-prestatieladder gaat over participatie. Kort gezegd komt het erop neer dat je actief meedoet met sector initiatieven. Dit om kennis op te doen van actuele ontwikkelingen en anderzijds om juist andere organisaties te laten zien hoe jullie het aanpakken.

Waarom is de CO2-Prestatieladder belangrijk voor bedrijven?

Natuurlijk is de vermindering van uitstoot van CO2 goed voor ons milieu. Dat zou de belangrijkste motivatie kunnen zijn. Er zijn er echter meer voordelen.

CO2-prestatieladder: gunningsvoordeel bij aanbesteding

Zo kun je ook bij aanbestedingen ook een fictief gunningsvoordeel krijgen. Hiermee kun je net goedkoper zijn dan de concurrent en de aanbesteding kunnen binnenhalen.

CO2-prestatieladder: kostenbesparing
Door energie te besparen bespaar je ook flink op de kosten.

CO2-prestatieladder: verbeteren reputatie en imago
En wat dacht je van jullie reputatie en imago? dat wordt er met een CO2-prestatieladder certificaat alleen maar beter op.

CO2-prestatieladder: Voldoen aan Wet- en Regelgeving
Gezien de toenemende eisen rond CO2-reductie in wet- en regelgeving, voldoen bedrijven met de CO2-Prestatieladder aan duurzaamheidsdoelstellingen en blijven ze compliant met de wet.

Kortom, de CO2-Prestatieladder is niet alleen een belangrijk instrument voor het verminderen van de CO2-uitstoot, maar ook een waardevol hulpmiddel jullie concurrentievermogen te verbeteren en te voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Wil je nog breder kijken naar milieumaatregelen voor jouw bedrijf? Kijk dan dan de ISO 14001.

Reactie plaatsen