ISO 9001 certificering

De ISO 9001 certificering is een van de meest bekende certificeringen. Een organisatie met ISO 9001 certificering geeft aan er alles aan te zullen doen om de verwachtingen van de klant te evenaren of zelfs te overtreffen.

De ISO 9001 certificering vindt in twee stappen plaats. De organisatie die graag ISO 9001 gecertificeerd wil worden nodigt de certificerende instantie uit. De certificerende instantie staat weer onder toezicht van de raad voor accreditatie. Hierdoor weet je zeker dat je objectief wordt beoordeelt.

De eerste stap van de ISO 9001 certificering wordt vaak de documentenaudit genoemd. De certificeerder controleert of alle verplichtte onderdelen van het kwaliteitssysteem aanwezig zijn en of de organisatie ook al actief met het kwaliteitssysteem werkt. Zo ja treedt de tweede stap in werking.

Bij de tweede stap van de ISO 9001 certificering gaat de certificeerder na of de organisatie datgene wat zij belooft (en binnen het kwaliteitssysteem heeft vastgelegd) in de praktijk ook daadwerkelijk uitvoert. Wanneer dat zo is komt de organisatie in aanmerking voor het ISO 9001 certificaat.

Kijk hier voor meer informatie.