Risicomanagement op operationeel niveau

Risicomanagement op operationeel niveau

Wanneer u de risico' s op strategisch niveau heeft vastgesteld wordt het tijd om risicomanagement op operationeel niveau t0e te passen. Als afgeleide van uw eerder vastgestelde strategisch beleid.  Het makkelijkste gaat dit door dat op procesniveau te bekijken.  Ga bij elk deelproces na wat de risico' s zijn die bij dat deelproces horen. Binnen de procesbeschrijving geeft u dan aan hoe u het benoemde risico borgt. Ook hier is het voor de ISO 9001 voldoende wanneer u het gezonde verstand gebruikt. Zorg er wel voor dat de risico' s  op operationeel niveau een afgeleide zijn van uw strategisch niveau.