VCA:  het keuren van arbeidsmiddelen
05 juni 2023 
in VCA
2 min. leestijd

VCA: het keuren van arbeidsmiddelen

VCA: het keuren van arbeidsmiddelen

Bij de VCA staat een normparagraaf over het keuren van arbeidsmiddelen. Ik zal in dit artikel uitleggen waarom er een normparagraaf aan gewijd is en hoe je het beste aan de normparagraaf kunt voldoen.

Veiligheid volgens de VCA

Het is natuurlijk van groot belang dat gereedschappen, arbeidsmiddelen en machines etc. veilig zijn om mee te werken. Er zijn vele voorbeelden te noemen waarbij het vreselijk mis kan gaan doordat een machine of stuk gereedschap niet veilig is. Van los schietende onderdelen tot aan stroomschokken aan toe. Als je er op let, dan schrik je ervan hoe vaak ongelukken op het werk voorkomen.

Om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen moeten machines, arbeidsmiddelen, gereedschappen etc. op gezette momenten worden gekeurd. 

Bij een keuring wordt er beoordeeld of het arbeidsmiddel aan de gestelde veiligheidseisen voldoet. Die eisen zijn voor ieder arbeidsmiddel natuurlijk verschillend.

Er zijn twee type keuringen:

  1.  Als de veiligheid afhangt van de manier van installeren (keuring na installatie)
  2. Als het gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering (periodieke keuring).

Keuring na installatie

Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van onder andere de installatie moet voordat het in gebruik kan worden genomen worden gekeurd. Dit is natuurlijk om na te gaan of de installatie goed is gegaan zodat het arbeidsmiddel veilig kan worden gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een takel.

Periodieke keuring

De periodieke keuring vindt plaats bij arbeidsmiddelen die door gebruik bijvoorbeeld slijten of verouderen. Je wilt niet hebben dat de veiligheid in het gedrang komt doordat zo' n arbeidsmiddel daardoor niet meer veilig is. Denk aan bijvoorbeeld een hefbrug.

Maak een planning èn maak iemand verantwoordelijk

Om zeker te stellen dat alle arbeidsmiddelen tijdig worden gekeurd moet je daarvan een planning opstellen. Dat kun je pas doen nadat je alle gereedschappen, machines en meetmiddelen hebt geïnventariseerd en allemaal uniek hebt genummerd.  Zet dit in een overzicht. In de kolom daarachter zet je bijvoorbeeld de frequentie waarbij het benodigde keuring moet plaatsvinden. Dit werkt het makkelijkst door onderscheid te maken tussen periodiek onderhoud en echte keuringen. Maak daarvoor twee aparte lijsten aan.

Achter de frequentie zet je de datum (of maand) waarin het onderhoud moet worden uitgevoerd of wanneer er moet worden gekeurd. In de kolom daarna kun je zetten wanneer de keuring heeft plaatsgevonden.

VCA keuren arbeidsmiddelen

Wanneer je de keuring laat uitvoeren door een externe instantie, dan houden zij meestal voor jou bij wanneer het arbeidsmiddel moet worden gekeurd. Logisch want die hebben daar belang bij. Let wel op dat de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de planning echter bij jullie zelf ligt. Mocht er een ongeluk plaatsvinden en achteraf blijken dat het betreffende arbeidsmiddel niet was gekeurd, dan heb je echt een probleem. Naast een claim kun je ook een probleem met de verzekeraar verwachten. Zorg er dan ook voor dat je iemand verantwoordelijk maakt voor het bijhouden en realiseren van de planning. Regel ook in dat je als management team maandelijks om een update vraagt met betrekking tot de realisatie van deze planning.

Bewijs van het keuren van arbeidsmiddelen

De certificeerder wil natuurlijk het bewijs zien dat de keuringen hebben plaatsgevonden. Dat kun je doen door de keuringsrapporten ook op te slaan. Binnen VisionManager software kun je dit met een formulier makkelijk plannen en registeren. Zo kun je op een later moment altijd laten zien dat de keuringen volgens planning zijn uitgevoerd.

Wanneer je gebruik maakt van VisionManager hoef je geen Excelijstjes te maken. Je kunt de planning binnen VisionManager maken en ook de keuringsrapporten (het bewijs dat de keuring heeft plaatsgevonden) bij het betreffende meetmiddel opslaan. Wel zo handig en het scheelt veel tijd.

Zin om te gaan starten met VCA ? Klik hieronder voor meer informatie.

VCA

Reactie plaatsen