Kernwaarden geven voorsprong op de concurrentie
01 juni 2021 
3 min. leestijd

Kernwaarden geven voorsprong op de concurrentie

Nieuwbrief april 2021

In deze maandelijkse nieuwsbrief geven we je tips om het beste uit jouw organisatie te halen. Deze maand nemen we de kernwaarden van jouw organisatie onder de loep. Hoe zorg je ervoor dat je dankzij jullie kernwaarden een stap voor hebt op je concurrenten? In deze nieuwsbrief geven wij 5 tips om echte goede waarden vast te stellen.

Wat zijn kernwaarden?

De waarden van jouw organisatie geven aan waarin jullie je onderscheiden ten opzichte van de concurrenten. Denk daarbij aan betrouwbaarheid, snelheid of betrokkenheid. Voor de ISO 9001 zijn jullie waarden het vertrekpunt voor de formulering van het kwaliteitsbeleid en het vaststellen van de kwaliteitsdoelstellingen. Het vaststellen van goede waarden is dan ook van cruciaal belang voor het opzetten van een goed kwaliteitssysteem. Volg onderstaande 5 stappen om de basis te leggen voor het vaststellen van goede waarden.

Eerste tip: wat zijn de waarden van jullie concurrenten?

Wanneer jullie je willen onderscheiden begint dat met het in kaart brengen van de waarden van jouw concurrenten. Maak daarvoor een overzicht van concurrenten en zet daarachter waar zij zich in onderscheiden. Gebruik daarvoor informatiebronnen zoals hun website, advertenties etc. Let op: ga niet teveel af op wat jij zelf vindt. Het gaat erom hoe jouw concurrent zich profileert. Wat vertellen zij hun klanten wat hun onderscheidend vermogen is? Lukt het je om vast te stellen wat hun kernwaarden zijn? 

Kijk naar het ingevulde overzicht. Wat valt je op? Zijn er organisaties met waarden die jullie ook hebben (of willen hebben)? Waar willen jullie je juist in onderscheiden? Schrijf je conclusie op.

Tweede tip: herken de verschillende soorten waarden

Wanneer je aangeeft dat je betrouwbaar bent zegt dat iets over jouw organisatie. Betrouwbaarheid ontstaat door het goed uitvoeren van jouw processen. Het is een duidelijke proceswaarde. 

Integriteit of ondernemerschap is een voorbeeld van een cultuurwaarde. 

Kijk nog eens naar het overzicht van de eerste tip. Wat valt je op? Waarschijnlijk zie je nu dat de meeste organisaties de soorten waarden door elkaar gebruiken. Probeer dat bij jouw organisatie niet te doen. 

Focus je om te beginnen op de proceswaarden. Het zijn jullie processen waar de grootste kansen liggen om je te onderscheiden. Het zijn ook de proceswaarden die de kern vormen van jullie kwaliteitsbeleid en het vertrekpunt zijn voor de formulering van jullie kwaliteitsdoelstellingen. 

Voorbeelden van mogelijke proceswaarden zijn: snel, betrokken, betrouwbaar, transparant etc.

Start wanneer je de waarden vaststelt steeds met de zin: ‘Wij zijn ….’. Dat geeft een veel beter gevoel bij wat je ermee bedoelt. Je kunt zeggen dat betrokkenheid jullie waarde is. Maar je kunt beter aangeven dat jullie betrokken zijn; Wij zijn betrokken! Dat maakt de klant/client veel duidelijker wie jullie zijn en waarmee jullie je onderscheiden.

Derde tip: beperk het aantal kernwaarden

Wanneer je veel waarden vaststelt ben je alles en tegelijkertijd niets. Wanneer jullie zeggen alles te zijn spreek je niemand aan. Teveel waarden geven jouw organisatie een opdracht die het niet kan vervullen. Je kunt je niet in alles onderscheiden; dat lukt je gewoon niet. Je kunt ook niet in alles uitblinken. Wees streng! Hier is de beperking de meester. Probeer je te beperken tot drie kernwaarden. 

Vierde tip: maak je waarden meetbaar

Een kernwaarde moet meetbaar te maken zijn. Anders kun je er niet op sturen. En sturen is juist nodig om na te gaan of het goed gaat. Hoeveel organisaties ken jij die aangeven ‘professioneel’ te zijn. Professioneel is typisch een kernwaarde die op procesniveau heel moeilijk, tot -niet – meetbaar te maken is.  Vraag aan een organisatie met deze waarde of ze vorige week professioneel genoeg waren en dan krijg je waarschijnlijk geen antwoord.

Pas wanneer je gaat doorvragen kom je erachter dat ze bedoelen dat ze hun afspraken nakomen en weten waar ze mee bezig zijn. Deze omschrijving heeft veel meer te maken met betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid is een waarde die juist wel meetbaar te maken is.

Vijfde tip: maak van de waarden het DNA van de organisatie

Wanneer je jouw kernwaarden hebt vastgesteld en aan de klant gaat communiceren, geef je aan wat de klant van jullie mag verwachten. Het zou niet best zijn wanneer de klant dat wel weet, maar jouw eigen collega’s niet! Vergeet jullie waarden dan ook niet te communiceren binnen jouw eigen organisatie. Besteedt regelmatig aandacht aan jullie waarden. Dat kan op allerlei manieren. 

Een goede manier om aandacht te geven aan jullie waarden is om je collega’s te laten werken met de waarden zoals binnen VisionManager software. Binnen VisionManager staan de waarden prominent bovenaan in beeld. Elke keer wanneer jouw collega VisionManager bezoekt ziet hij of zij de waarden van de organisatie. 

Je kunt jullie waarden ook heel praktisch zichtbaar maken. Wat dacht je ervan om bij de klachtenprocedure de binnengekomen klachten onder te verdelen naar de waarden van de organisatie? Dan maak je meteen duidelijk waar jullie als organisatie voor staan, en hoe je daarop scoort.

Ook zin om te scoren met jullie waarden? Start dan vandaag met een van onze ISO-systemen: ISO 9001,  ISO 14001ISO 27001, VCA

Reactie plaatsen