CO2-Prestatieladder en de ISO 9001 een gouden duo
16 april 2024 
2 min. leestijd

CO2-Prestatieladder en de ISO 9001 een gouden duo

Op 15 april stond er in de krant: Recorddaling CO2-emissie van Nederlandse grote uitstoters. In dit artikel bespreken we de hoe jij met jouw bedrijf hetzelfde resultaat kunt behalen door de gouden combinatie van de CO2-Prestatieladder en de ISO 9001

CO2-reductie: een gestructureerde aanpak werkt 

Samen zijn de de 345 grootste bedrijven van Nederland verantwoordelijk voor 50% van de totale CO2 -emissie. Die andere 50% wordt dus uitgestoten door de minder grote bedrijven.  Ook het midden en klein bedrijf zijn de laatste jaren steeds nadrukkelijker bezig met het verlagen van hun CO2-uitstoot. Veel bedrijven kiezen nu voor een gestructureerde aanpak, bijvoorbeeld door te gaan werken met een norm zoals de CO2-Prestatieladder of de ISO 14001 met CO2-reductiemodule. Graag vertel ik je in dit artikel meer over de gouden combinatie van de ISO 9001 en de CO2-prestatieladder. 

CO2-reductie: gouden combinatie van de ISO 9001 en de CO2-Prestatieladder

Beide systemen (ISO 9001 en de CO2-Prestatieladder) hebben veel overeenkomsten, maar ook verschillen. De overeenkomst is dat beide systemen uitgaan van doelstellingen die je wilt realiseren en het daar waar nodig verbeteringen doorvoeren. Ze versterken elkaar hierin. Dat is al een voordeel van het combineren van de CO2-Prestatieladder en de ISO 9001. Er zijn echter nog 4 grote voordelen die ik in dit artikel bespreek. 

CO2-reductie: de toegevoegde waarde van de ISO 9001

Bij de ISO 9001 ligt de nadruk op het daar waar nodig doorvoeren van verbeteringen. Dat is een aspect wat bij de CO2- prestatieladder ook belangrijk is maar toch vaak wat meer naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Door de CO2- Prestatieladder te combineren met de ISO 9001 voorkom je dat het doorvoeren van verbeteringen naar de achtergrond verdwijnt. Dat heeft als positief gevolg dat je veel consequenter en beter de realisatie van de CO2- reductiedoelstellingen monitort om te achterhalen waar het nog beter kan. 

Risicomanagement is een integraal onderdeel van de ISO 9001. Wanneer je dat aspect meeneemt bij de CO2-Prestatieladder ga je als vanzelf ook anders kijken naar de realisatie van de CO2-reductiedoelstellingen. Voordat je een project optuigt ga je na wat de risico's zijn en hoe je die het beste kunt borgen. Dat maakt de succesrate een stuk hoger.

Bij de ISO 9001 staan ook de stakeholders centraal. Dat is bij de CO2-Prestatieladder anders geregeld. Bij de eerste drie niveaus kijk je alleen naar de interne organisatie. Bij niveau 4 en 5 komt de keten in beeld. Het gaat er dan vooral om hoe je de keten positief kunt beïnvloeden. De CO2-Prestatieladder let dus veel minder op de behoeftes van de stakeholders. Denk aan de klanten, leveranciers maar ook de medewerkers en de aandeelhouders.  Bij de ISO 9001 heb je de verwachtingen en eisen van de stakeholders in beeld gebracht en heb je geregeld hoe je daar aan voldoet. Deze informatie neem je mee bij het optuigen van de projecten om de CO2-doelstellingen te realiseren.

Het derde en laatste punt is ook super belangrijk. Bij de ISO 9001 staan de missie, visie en kernwaarden van jouw organisatie centraal. Dat aspect ontbreekt bij de CO2-Prestatieladder volledig. Dat kan grote gevolgen hebben. Stel dat een van jullie kernwaarden snelheid is. Dan heeft dat tot gevolg dat je bijvoorbeeld snel je producten of diensten aan de klant wilt leveren. Dat is immers onder andere jullie onderscheidend vermogen. Het zou jammer zijn dat dan een project dat tot doel heeft om de CO2-reductie te realiseren daar geen rekening mee houdt. Je krijgt dan wel een de gewenste CO2-reductie maar ook ontevreden klanten. Dat kan nooit de bedoeling zijn.

CO2-reductie: Gebruik van de ISO 9001 geeft richting aan de CO2-reductiedoelstellingen

Samengevat kun je stellen dat de ISO 9001 richting geeft aan de wijze waarop jullie de CO2-reductiedoelstellingen gaan realiseren. Hierdoor blijft de focus gericht op de klant verwachtingen en klant eisen. Ben je ook van plan om de CO2-Prestatieladder te gaan implementeren? Kijk dan hier voor ons aanbod. De ISO 9001 kun je gelijk mee bestellen. 

Reactie plaatsen