CO2 reductiemanagement SCCM
20 december 2022 
1 min. leestijd

CO2 reductiemanagement SCCM

Er gaat geen dag voorbij of er wordt gesproken over het reduceren van onze CO2 uitstoot. Voor 2030 moet de CO2 uitstoot binnen de EU met 55% zijn afgenomen. De EU heeft zelfs besloten dat inwoners van de EU vanaf 2027 moeten gaan betalen voor de broeikasgassen die zij uitstoten. Tijd om eens te gaan bekijken wat er voor bedrijven is geregeld om tot een reductie van hun CO2 uitstoot te komen. 

Certificatie schema CO2 reductiemanagement SCCM

In dit blog behandel ik het certificatie schema CO2 reductiemanagement dat SCCM heeft ontwikkeld. Dit CO2 reductiemanagement certificatie schema is onlosmakelijk verbonden met een bestaand ISO 14001 systeem. Met andere woorden je kunt voor dit certificatie schema alleen maar gecertificeerd worden wanneer je al ISO 14001 gecertificeerd bent. Natuurlijk kun je ook beide certificaten tegelijkertijd behalen. 

Het CO2 reductiemanagement certificatie schema voor bedrijven is echt behulpzaam is bij het reduceren van hun CO2 uitstoot. De koppeling met de ISO 14001 maakt deze CO2 reductiemanagement module daarbij erg aantrekkelijk. Veel bedrijven die gedwongen worden om aan CO2 reductie te gaan doen, zijn vaak al ISO 14001 gecertificeerd. De hele systematiek van de CO2 reductiemanagement module is gebaseerd op het bestaande ISO 14001 systeem en kan daar gemakkelijk in onder worden gebracht.

CO2 reductiemodule 

Wat houdt deze module dan in? Om te beginnen kun je als organisatie kiezen uit twee niveaus. 

  1. Energiemanagement. Op dit niveau worden per energiedrager de mogelijkheden tot energiebesparing bepaald voor de scopes 1 en 2 aangevuld met transport (voor zover beïnvloedbaar).
  2. CO2-management. Op dit niveau vindt er een omrekening plaats naar CO2 emissies en worden keuzes gemaakt op het realiseren van maximale reductie van CO2 emissies.. Feitelijk doe e dit ook al bij niveau 1. Maar hier reken je het om naar de daadwerkelijke CO2 emissies. Het grootste verschil is wel dat bij dit niveau er explicietere eisen worden gesteld aan scope 3.

Bepalen reductiepotentieel van jouw bedrijf

Wanneer je de keuze hebt gemaakt voor welk niveau jullie gaan, volg je dezelfde systematiek als die van de ISO 14001. Je bepaalt je reductiepotentieel, stelt de acties vast die nodig zijn om dat te behalen en je controleert of dat is gelukt. Is dat niet gelukt dan pas je de acties aan, en begin je weer opnieuw. Je ziet dat ook hier de Deming cirkel met Plan, Do, Check en Act centraal staat.

Wanneer je meer informatie wilt hebben over de mogelijkheden die er zijn voor jouw onderneming kun je het beste eens kijken bij www.co2reductiemanager.nl


Reactie plaatsen