De toegevoegde waarde van ISO 14001; Ook voor uw organisatie?
01 maart 2020 
1 min. leestijd

De toegevoegde waarde van ISO 14001; Ook voor uw organisatie?

Het aantal bedrijven dat een ISO 14001 milieumanagementsysteem invoert neemt de laatste tijd weer toe. De toegevoegde waarde van ISO 14001 is voor die bedrijven blijkbaar duidelijk. We zetten de belangrijkste voordelen hier voor u op een rijtje.

De toegevoegde waarde van de ISO 14001: Imagoverbetering

Ik moet toegeven dat dit nu niet het eerste is waar de meeste organisaties aan denken. Toch is dit wellicht een van de belangrijkste voordelen van het hebben van een Milieumanagementsysteem. U geeft aan dat u op een structurele wijze bezig bent net het verbeteren van uw milieuprestaties. Zeker wannee ruw branche bekend staat als niet al te milieuvriendelijk heeft dit ontegenzeggelijk voordelen. Met alleen imagoverbetering komt u er niet. er moet meer toegevoegde waarde zijn.

Harde eis bij aanbestedingen en klanten

Bij veruit de meeste aanbestedingen is het hebben van een ISO 14001 certificaat een eis. Je kunt hier bepaald niet spreken van intrinsieke motivatie. Het moet gewoon. Om mee te kunnen doen met zo’ n aanbesteding moet je gewoonweg ISO 14001 gecertificeerd zijn. het gebeurt steeds vaker dat ook grotere bedrijven van hun leveranciers eisen dat zij ISO 14001 gecertificeerd zijn. Vooral overheden zijn daar goed in.  `je kunt dan maar beter gecertificeerd zijn.

Betere beheersing van de milieuaspecten.

De toegevoegde waarde van ISO 14001 is zeker ook de sterke verbetering in beheersing van milieuaspecten, inzicht in milieuwetgeving en naleving van wettelijke eisen. Maar ook procesverbetering en het bewustzijn van werknemers op het gebied van milieu gaat flink vooruit. De resultaten geven dus aan dat ISO 14001 ook zeker het doel van betere milieuprestaties bereikt!

Het verkrijgen van betere milieuprestaties betekent natuurlijk direct ook winst voor het milieu en de omgeving. En daar gaat het feitelijk om.

Verlagen van de inspectiedruk

De toegevoegde waarde voor een aantal organisaties is dat de inspectiedruk wordt vermindert. Het aantal keren dat de organisatie (klanten, overheden etc.) wordt bezocht voor een milieu-inspectie kan door het hebben van een ISO 14001 certificaat afnemen. Dat scheelt direct tijd en geld.

Eigen wens om milieu te sparen en duurzaam te opereren

Onderzoek uitgevoerd door  SCCM (Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen) wees uit dat 17% van de organisaties zijn gestart met de invoering van een Milieumanagementsysteem omdat zij zelf de wens hadden om het milieu te sparen en duurzaam te ondernemen. Vaak wordt dit gecombineerd met de CO2 prestatieladder of de MVO prestatieladder.  Door de ISO 14001 als leidraad te nemen gaat een organisatie heel gestructureerd om met het verbeteren van de milieuprestaties. Zij hebben gestandaardiseerde milieu-inventarisaties, duidelijke milieudoelstellingen en een processen die de organisatie helpen om de maatregels uit te voeren die nodig zijn om de milieuprestaties te verbeteren. de toegevoegde waarde van ISO 14001 is hier ook dat het milieubewustzijn van de medewerkers toeneemt. Dit soort maatregelen kunnen ook onder aan de streep voordelig zijn. Denk aan lagere afvalkosten, minder brandstof etc.

Bent u benieuwd wat een ISO 14001 systeem voor uw organisatie betekent en hoe u deze makkelijk en goed kunt opzetten. Kijk dan hier verder.

Reactie plaatsen