De procesbeschrijving: De kunst van het weglaten
11 oktober 2019 
0 min. leestijd

De procesbeschrijving: De kunst van het weglaten

Het is niet zo moeilijk om een procesbeschrijving in te korten. Je laat gewoon wat weg….. Maar is dat wat je over houdt nog wel een procesbeschrijving? En nog belangrijker voldoet die procesbeschrijving nog wel aan zijn doel?

Je kunt alleen een proces lean maken wanneer je het doel en de risico’s van het proces goed hebt vastgelegd.

Het doel is dat wat je met het proces wilt bereiken en de risico’s zijn die aspecten aan het proces die je wilt borgen. Wanneer het doel en de risico’s bekend zijn kunt u gaan schrappen. Veel van wat u binnen een proces regelt maar niet bijdraagt aan het realiseren van het doel of het borgen van het risico kunt u schrappen. Het zijn onnodige acties. Let er wel op dat u soms binnen een proces dingen doet die bij een ander proces nodig zijn. Die kunt u dus niet schrappen!

Geïnteresseerd in de ISO 9001? Kijk dan eens hier.

Josefine Petersen
Door

Josefine Petersen

op 08 Jan 2020

Ik spreek mijn hoop uit dat de kunst van het weglaten gekoppeld blijft aan architectonische objecten en presentaties. En dat we allemaal nu eens goed gaan kijken wat het gevaar is van het weglaten. Mijns inziens zal dat op het bouwkundige vlak tot een onveiligere leef- en werkomgeving gaan leiden. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en in discussie gaan. Bezoek de Dag van de Constructeur op 22 mei 2019. Een mooie dag waar het thema verbinding aan de orde is en in het avondprogramma de constructieve veiligheid op de agenda staat. Ik hoop u daar te ontmoeten!

Reactie plaatsen