arrow_drop_up arrow_drop_down
11 oktober 2019 

De procesbeschrijving: De kunst van het weglaten

Het is niet zo moeilijk om een procesbeschrijving in te korten. Je laat gewoon wat weg….. Maar is dat wat je over houdt nog wel een procesbeschrijving? En nog belangrijker voldoet die procesbeschrijving nog wel aan zijn doel?

Je kunt alleen een proces lean maken wanneer je het doel en de risico’s van het proces goed hebt vastgelegd.

Het doel is dat wat je met het proces wilt bereiken en de risico’s zijn die aspecten aan het proces die je wilt borgen. Wanneer het doel en de risico’s bekend zijn kunt u gaan schrappen. Veel van wat u binnen een proces regelt maar niet bijdraagt aan het realiseren van het doel of het borgen van het risico kunt u schrappen. Het zijn onnodige acties. Let er wel op dat u soms binnen een proces dingen doet die bij een ander proces nodig zijn. Die kunt u dus niet schrappen!

Reactie plaatsen