De ISO 14001-norm is een internationale norm op het gebied van het milieu voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continue verbeteren van een milieuzorgsysteem. Onderdelen van de ISO14001 zijn het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieu-beheersysteem Bij ISO 14001 is alles ook weer gericht op verbetering. gericht op de continue verbetering van milieuprestaties.  Het ISO 14001 certificaat toont aan dat je hieraan voldoet.

De inrichting en complexiteit van het milieusysteem gebaseerd op de ISO 14001 is afhankelijk van de complexiteit van de organisatie. Je kunt je voorstellen dat het milieumanagementsysteem gebaseerd op de ISO 14001 voor een adviesbureau eenvoudiger is dan voor een chemisch bedrijf. Toch is de ISO 14001-norm voor elke organisatie toepasbaar. Voor de meeste organisaties is het opzetten van een milieumanagementsysteem en het milieubeleid gebaseerd op de ISO 14001 te ontwikkelen niet zo moeilijk.

Vaak is het vinden van mogelijkheden om de milieuprestaties verder te verbeteren moeilijker dan het opzetten van het ISO 14001 systeem zelf. Toch blijkt dit in vrijwel alle gevallen goed mogelijk. Het milieumanagementsysteem geeft je de handvatten om de verbeter mogelijkheden in kaart te brengen en door te voeren. Ook neem je meteen de wettelijke eisen mee. Dit is goed voor het milieu en jullie imago.

Kijk hier eens hoe de ISO 14001 certificering ook voor jouw bedrijf interessant kan zijn.

Kennisbank ISO 14001. Voor meer kennis over de ISO 14001 norm en de toepassing ervan. Deze norm beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem.