ISO 14001 wat zijn milieuaspecten

Wanneer je de ISO 14001 gaat invoeren loop je al snel tegen het begrip milieuaspecten aan. Ik zal je in dit artikel uitleggen wat milieuaspecten zijn en wat hun plek is binnen een milieumanagementsysteem...

Wat zijn Milieuaspecten?

Milieuaspecten zijn elementen van de activiteiten, producten of diensten van een organisatie die interactie hebben met het milieu. Deze aspecten kunnen zowel positief als negatief zijn. Denk bijvoorbeeld aan de uitstoot van CO2, afvalproductie, waterverbruik, maar ook aan positieve bijdragen zoals recycling en de opname van CO2. Nu is het zo dat bij alles wat je als organisatie doet er gegarandeerd effect is op het milieu. Dat effect kan echter groot of zelfs heel gering zijn. Je zal moeten nagaan welke milieuaspecten jouw organisatie kent en of deze groot of klein zijn.  Om dit goed te kunnen doen maken we onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve milieuaspecten.

Kwalitatieve vs. Kwantitatieve Milieuaspecten

Milieuaspecten kunnen dus kwalitatief of kwantitatief zijn. Het verschil tussen deze twee is van belang voor een goed begrip en implementatie van milieuverbeteringen. 

Kwantitatieve Milieuaspecten

Kwantitatieve milieuaspecten zijn meetbaar en kunnen in cijfers worden uitgedrukt. Dit maakt het eenvoudiger om doelen te stellen en vooruitgang te meten. Enkele voorbeelden zijn:

  • CO2-uitstoot: Het aantal tonnen CO2 dat een bedrijf per jaar uitstoot.
  • Waterverbruik: Het aantal liters water dat een fabriek dagelijks gebruikt
  • Energieverbruik: Het aantal Kw per jaar.
  • Brandstofverbruik: Aantal verbruikte liters.

Doordat deze milieuaspecten kwantitatief zijn kun je goed berekenen hoe groot hun aandeel is. 

Kwalitatieve Milieuaspecten

Kwalitatieve milieuaspecten zijn vaak moeilijker te meten omdat ze niet in cijfers kunnen worden uitgedrukt. Ze zijn echter net zo belangrijk. Voorbeelden zijn:

  • Visuele Impact: Bijvoorbeeld een gebouw dat het natuurlijke landschap verstoort.
  • Stank: Stank overlast veroorzaakt door een fabriek in een woonwijk.

Hoe bepaal je of een milieuaspect belangrijk is?

Wanneer je hebt geïnventariseerd welke milieuaspecten jouw organisatie kent zet je ze in een tabel. De tabel bestaat uit een aantal kolommen die de volgende thema' s hebben: Wetgeving, kans, effect, verbeter potentieel en belangrijkheid. 

Milieuaspect

Wetgeving

Kans

Effect

Verbeterpotentieel

Belangrijkheid

Brandstofverbruik

1

5

3

3

45Per milieuaspect geef je per thema een waardering aan tussen de 1 tot en met 5. Stel dat wetgeving niet aan de orde is krijgt dat milieuaspect een 1. Wanneer de kans heel groot is een 5 etc. 

Bij het verbeterpotentieel geef je een hoog cijfer wanneer er door een maatregel veel reductie mogelijk is. Wanneer het vrijwel onmogelijk is om de impact op het milieu van het milieuaspect te verminderen geef je een 1. Hierna vermenigvuldig je de gegeven cijfers met elkaar en krijg je een cijfer voor de belangrijkheid.

Dit is een veel toegepaste methode om de belangrijkheid van een milieuaspect te berekenen.

Opstellen van actieplannen

Wanneer je weet welke milieuaspecten het belangrijkste zijn stel je actieplannen op om de impact van deze milieuaspecten op het milieu te verminderen. Wanneer je dat hebt gedaan zet =je de vastgestelde acties weg in een planning. Wanneer het veel of ingewikkelde maatregelen zijn kun je wellicht niet meteen met alle actieplannen beginnen. J`e plant deze dan wat verder weg in de toekomst.

Uitvoeren van actieplannen en meten van de effectiviteit

Hierna wordt het Tijs om de actieplannen uit et voeren en het resultaat te meten. Zonodig pas je de actieplannen aan wanneer het resultaat achter blijft bij de verwachtingen.

Conclusie

Zoals je hebt gemerkt nemen de milieuaspecten een belangrijke plaats in binnen het milieumanagementsysteem. Ze vormen de basis waarvan uit de rest van het milieumanagementsysteem wordt opgebouwd.

Wanneer je ook een milieumanagementsysteem wilt opzetten raad ik je aan eens deze pagina te bezoeken. We bieden daar complete ISO 14001-systemen aan waarmee je zelfstandig een goed milieumanagementsysteem kunt opzetten.Reactie plaatsen