ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem. Onderdelen hiervan zijn het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieu-beheersysteem Bij ISO 14001 is alles ook weer gericht op verbetering. gericht op de continue verbetering van milieuprestaties.

De inrichting en complexiteit van het milieusysteem is afhankelijk van de complexiteit van de organisatie. U kunt zich voorstellen dat het milieumanagementsysteem voor een adviesbureau eenvoudiger is dan voor een chemisch bedrijf. Toch is deze norm voor elke organisatie toepasbaar. Voor de meeste organisaties is het opzetten van een milieumanagementsysteem niet zo moeilijk.

Vaak is het vinden van mogelijkheden om de milieuprestaties verder te verbeteren moeilijker dan het opzetten van het ISO 14001 systeem. Toch blijkt dit in vrijwel alle gevallen goed mogelijk. Het milieumanagementsysteem geeft u de handvatten om de verbeter mogelijkheden in kaart te brengen en door te voeren. Dit is goed voor het milieu en uw imago.

Kijk hier eens hoe de ISO 14001 ook voor u interessant kan zijn.

Artikelen in ISO 14001: Wat is dit?