Missie en Visie
23 januari 2024 
3 min. leestijd

Missie en Visie

Het belang van Missie en Visie

De termen "Missie" en "Visie" zijn vaak gehoorde termen. Maar wat betekenen ze eigenlijk, en hoe spelen ze een cruciale rol in het vormgeven van het kwaliteitsbeleid? In dit artikel laat ik je zien hoe een kwaliteitssysteem jou kan helpen om jullie missie en visie vast te stellen en hoe je daar als management er daarna op kunt sturen.

Missie en Visie: Een Introductie

Missie en Visie geven, ieder op hun eigen manier, richting aan een organisatie.

Missie: De missie geeft aan wat de wereld er beter van wordt dat je als organisatie bestaat. Het beschrijft jouw hoofddoelen en je bestaansrecht.

De visie is een beeld van de toekomst dat jouw organisatie wil bereiken. De visie geeft aan op welke manier jouw organisatie haar missie wil bereiken. De visie geeft de klanten een beeld van wat zij van jullie mogen verwachten. Jullie visie geeft aan wat jullie belangrijk vinden en waar jullie in willen uitmunten.

De Missie en Visie geven samen richting aan alle bedrijfsbeslissingen en -activiteiten. Ze zijn het kompas van de organisatie.

Missie en visie: Het kwaliteitssysteem

Een kwaliteitssysteem is een gestructureerde aanpak om de kwaliteit van processen, producten en diensten te beheren en te verbeteren. Centraal daarin staat het kwaliteitsbeleid. En centraal binnen het kwaliteitsbeleid staan de ........ missie en visie.

1. Vertaal Missie en Visie naar het Kwaliteitsbeleid

De Missie en Visie van een organisatie vormen het hart van het kwaliteitsbeleid. Binnen het kwaliteitsbeleid geef je aan wat jij als organisatie belangrijk vindt en op welke gebieden jij wilt uitmunten. Wat mag de klant vooral van jou verwachten? Je hebt het hier dus over jullie onderscheidend vermogen ten opzichte van je concollega's. Je ziet het al; jullie missie en visie ZIJN het kwaliteitsbeleid.

Besef goed wat hier staat. het kwaliteitsbeleid staat dus niet los of naast de organisatie maar IS de organisatie. Het vormt jullie hart en ziel!

2. Vertaal je kwaliteitsbeleid naar kwaliteitsdoelstellingen

Kwaliteitsmanagementsystemen, zoals de ISO 9001, eisen dat je als afgeleide van je kwaliteitsbeleid doelstellingen gaat opstellen. Deze doelstellingen heb je nodig om zichtbaar en meetbaar te maken hoe het staat met de realisatie van het kwaliteitsbeleid. Je kunt binnen het kwaliteitsbeleid van alles roepen, maar je moet het ook aantoonbaar waarmaken. Hoe pak je dat dan aan?

De eerste stap start al bij het opstellen van jullie visie. Je vertaalt je visie naar kernwaarden. Dat zijn die aspecten waar jij in wilt uitmunten. Laat ik een paar voorbeelden geven: een organisatie kan bijvoorbeeld uitmunten in betrouwbaarheid en snelheid. dat mag je dan ook verwachten. dat betekent wel dat andere zaken minder de aandacht krijgen. Bijvoorbeeld betrokkenheid. Je kunt immers niet alles zijn. Beperk je tot maximaal vijf kernwaarden.

Je hebt nu dus jullie missie en visie en kernwaarden. Het wordt steeds concreter!

Nu moeten de kernwaarden worden vertaald naar concrete kwaliteitsdoelen. Je kunt wel zeggen dat je snel bent, maar wat betekent dat dan? Misschien wel dat minimaal 90% van de offerte-aanvragen binnen 1 werkdag wordt afgehandeld. Kijk dat maakt het meetbaar. Je weet wat je naar de klant kunt communiceren (je krijgt binnen een dag antwoord) en je weet hoe jij je processen zo moet inrichten om dat voor elkaar te krijgen. 

Missie en visie en continu verbeteren

Een kwaliteitssysteem, zoals ISO 9001, vraagt organisaties om voortdurend te kijken of het goed gaat en zo nodig te verbeteren. Dat doe je dus ook met de realisatie van jullie kwaliteitsdoelstellingen. realiseer je die wel? Zo niet wat is daarvan de oorzaak? Hoe kunnen we die oorzaak wegnemen? gaat het nu wel beter?

Dit is echt super! Je hebt het voor elkaar gekregen om die dag op de hei, waar je de missie en visie van jullie organisatie hebt opgesteld, om te zetten naar hele concrete acties! Het kwaliteitssysteem heeft je geholpen om de opgestelde visie zo in jullie processen te verweven dat jij daar als management op kunt sturen. Dat jouw medewerkers precies weten wat jullie visie voor hun werk betekent en jullie klanten precies weten wat zij van jullie mogen verwachten.

Missie en visie en de nieuwste ontwikkelingen in ISO 9001

Op het moment van schrijven van dit artikel is er besloten om de huidige ISO 9001:2015 te gaan herzien. Eén van de - wat mij betreft- belangrijkste voorgestelde wijzigingen is dat er nu nog duidelijker en prominenter geregeld gaat worden dat de missie en visie van de organisatie centraal moet staan en de drijvende kracht moet zijn achter kwaliteitsverbeteringen. In de huidige versie is dit meer impliciet geregeld. In het voorstel voor de nieuwste versie staat dat de missie en visie en kernwaarden en kwaliteitsdoelstellingen van elkaar een afgeleide moeten zijn.

Laat dit nu exact de wijze zijn waarop wij al 12 jaar geleden onze software VisionManager op hebben ingericht.

Conclusie

Missie en Visie zijn geen loze woorden; ze zijn essentieel voor het definiëren van de identiteit en de richting van een organisatie. Door ze te koppelen aan een kwaliteitssysteem zoals ISO 9001, kun je jullie visie tastbaar maken voor medewerkers en klanten. Je baant zo de weg naar kwaliteitsverbeteringen en succes op de lange termijn. De nieuwste ontwikkelingen in de ISO 9001-norm benadrukken dat de visie een centrale rol speelt in kwaliteitsbeheer en in het bereiken van duurzaam succes.

Ook zin om jullie missie en visie om te zetten in resultaat? Start vandaag met ons ISO 9001 systeem.

Reactie plaatsen