De voordelen van ISO 27001
20 februari 2020 
1 min. leestijd

De voordelen van ISO 27001

De voordelen van ISO 27001 voor uw organisatie

Wij krijgen als maatschappij steeds meer te maken met organisaties die informatie over ons hebben en opslaan. Informatie betekent tegenwoordig macht en dus gaat het over veel geld. Heel bekende grote jongen die van informatie leven zijn natuurlijk Facebook en Google. Maar welk bedrijf slaat er tegenwoordig nu geen informatie op over bijvoorbeeld haar klanten en leveranciers? Geen een. Het vertrouwelijk omgaan met die informatie en ervoor zorgen dat deze bijvoorbeeld niet op straat komt wordt daarmee steeds belangrijker.

Een van de manieren om goed met die informatie om te gaan is het invoeren van een beheersysteem voor informatiebeveiliging. Het hebben van een ISMS (information Security Management System) is dan een van de manieren om de risico’ s te beperken en hanteerbaar te maken.

Een ISMS geeft organisaties de juiste middelen om grip te krijgen op de informatiebeveiliging. Met als doel om de risico’ s te kennen, daar waar nodig te reduceren en te monitoren.

ISO 27001 is de internationale standaard waarin geregeld is hooe u een goed ISMS kunt opzetten.

Voordelen voor organisaties

Het hebben van een ISO 27001 certificaat is een uitstekend middel om uw imago te versterken. U geeft daar immers mee aan op een vertrouwelijke en integere manier om te gaan met de informatie van uw klanten en leveranciers. Het hebben van een ISO 27001 certificaat is zeker ook een voordeel bij veel aanbestedingen. Meer en meer wordt dit een aanvullende eis. Mocht het toch een keer mis gaan en u bijvoorbeeld te maken krijgt met een datalek kunt u in veel gevallen rekenen op een mildere behandeling door de toezichthoudende autoriteiten.

De voordelen van ISO 27001 voor de interne organisatie zijn er ook. U wordt gedwongen eens goed na te denken over de mogelijke risico’ s op het gebied van informatiebeveiliging. Dit is voor veel organisaties een eyeopener. Er komen grote risico’ s naar voren waar lang niet iedereen zich bewust van was. Een nog groter voordeel is dat u nu gaat besluiten welke risico’ s te groot zijn en moeten worden teruggebracht. Hiervoor worden maatregelen uitgezet die daarna weer worden gecontroleerd op effectiviteit. samen met de toegewezen verantwoordelijkheden, middelen en afspraken ontstaat de basis van het ISMS.

Door het scheppen van deze duidelijkheid bent u instaat om daar ook goe dop te sturen. Het is nu immers duidelijk wat wel en niet kan en mag. Ook zijn de werkwijzes duidelijk vastgelegd.  Dit schept voor de medewerker rust.

Kijk eens voor meer informatie bij ons handige ISO 27001 systeem.

Reactie plaatsen