Hoezo wij registreren niets?
08 oktober 2019 
1 min. leestijd

Hoezo wij registreren niets?

ISO 9001 vraagt dat wij een aantal zaken registeren. In een tijd dat iedereen met een mobieltje loopt en aan het appen is. Zelfs in deze tijd lijkt het wel alsof het registreren van een verbeter mogelijkheid een ramp is. U wilt niet weten hoe vaak ik bij ISO 9001 gecertificeerde organisaties tegenkom dat er vrijwel niets spontaan wordt geregistreerd. Natuurlijk wel onder druk, na een incident. Maar gewoon spontaan zonder dat het nog mis is gegaan? Dat dus niet.

Het zit gewoon niet in onze aard

De reden die daarvoor wordt aangegrepen is dat we dat gewoonweg niet bij ons doen. Hans, zeggen ze dan, dat zit gewoon niet in onze aard. Wij zijn liever praktisch bezig. Nou lekker praktisch is dat dan. Zien hoe iets beter kan en dat niet doorgeven. Zien dat iets beter kan maar dat niet doorgeven. Deze mensen zijn waarschijnlijk liever praktisch bezig met het opruimen van de ontstane rommel dan met het voorkomen ervan.

Vaak staat er groot op de websites van deze ISO 9001 gecertificeerde organisaties hoe belangrijk continue verbeteren wel niet is. Dat ze een ISO 9001 beleid hebben op het gebied van kwaliteit. Vele mooie woorden maar geen mooie acties. Het is meestal het MT dat toestaat dat er zo weinig wordt geregistreerd. Dat kost immers tijd en die moet besteedt worden aan het werk. En wordt er dan ook nog gezegd; “We zijn het nog niet gewend”. Dat is zo’ n ongelofelijke vreemde opmerking. We zijn het nog niet gewend om onze iPad of mobiel te pakken, een appje te openen en een stukje tekst te typen? Dat doen ze vele malen per dag om even naar huis te appen, op Facebook te reageren op een berichtje of een foto te plaatsen op Instagram. Om als reden aan te voeren, dat we het nog niet gewend zijn om te registeren, is echt onzin.

We vinden het gewoon nog niet belangrijk genoeg! Dat is de enige echte reden.

Het is het management die hier wat aan kan doen

Het is het Management die dit kan en moet omdraaien. De ISO 9001 legt dit vast bij de management verantwoordelijkheid. We kunnen alleen continue verbeteren wanneer de mensen op de werkvloer actief doorgeven wat er beter kan. Als management zult u het voorbeeld moeten geven. Loop mee eens mee met een interne audit en voer in het bijzijn van uw collega’ s meteen een potentiële verbetering in ISO 9001 systeem in. Laat daarnaast ook zien (dus communiceer dit) welke maatregelen de afgelopen periode zijn genomen naar aanleiding van de opmerkingen van de collega’ s.

De oplossing

Onze softwaretool VisionManager is daar prima voor te gebruiken. Een verbetervoorstel is zo ingevoerd en op de homepage kunt u alsof het een soort van intranet is met uw collega’ s communiceren. Doen zou ik zeggen.

Het kan het continue verbeteren alleen maar ten goede komen. Kijk hier hoe ook bij u VisionManager kan bij dragen aan het beter in kaart krijgen van de verbetermogelijkheden.

Reactie plaatsen