Waarderend auditen

Waarderend auditen is een vorm van “Appreciative Inquiry”. De waarderende audit legt de nadruk op de wensen binnen de organisatie en maakt gebruik van de aanwezige sterkten. Welke krachten zijn er (verborgen) aanwezig om de bedrijfsvoering te verbeteren?

De waarderende onderzoek methodiek kan deze boven tafel krijgen en zorgen dat deze innovatieve krachten worden ingezet. Bij de waarderende audit worden geen auditcriteria gehanteerd. De intrinsieke motivatie van de auditee is de norm. Wanneer vond je dat je succesvol was? Hoe kunnen we bereiken dat dit structureel gebeurt? Het is een lastige vorm van auditen omdat het resultaat niet is gebaseerd op bewijs, maar op gevoel.

Het uitgangspunt moet in ieder geval zijn dat bekend is wat het doel is van het te auditen proces, systeem of beleid!

Wanneer je bijvoorbeeld niet weet wat het doel van een proces is, kun je ook geen uitspraken doen over het mogelijk vergroten van de doeltreffendheid ervan. Maar al te vaak wordt er begonnen met waarderend auditen terwijl het nog niet duidelijk is wat het doel is van het proces, systeem of beleid. Je hebt dan geen idee welke kant de voorgestelde wijzigingen opgaan. Nog erger is dat je ook niet kunt meten of deze wijzigingen bij hebben gedragen aan het vergroten van de doeltreffendheid.

Wanneer dat doel wel bekend is kan deze vorm van auditen veel nuttige informatie opleveren. Deze vorm van interne audits wordt in ieder geval door de auditor en door de auditee erg gewaardeerd.

Kijk eens hier voor onze cursus interne auditing.

Reactie plaatsen