Gratis checklist ISO 9001

Gratis checklist ISO 9001

Voor het opzetten van een ISO 9001 systeem is het nodig om een ISO 9001 checklist te hebben. Wij zullen hier een overzicht geven van de meest belangrijke stappen.

Vaststellen van de scope ISO 9001

De eerste stap van de checklist ISO 9001 is het vaststellen van de scope. Hierin geeft u aan wat er allemaal wel of eventueel niet onder het kwaliteitssysteem gaat vallen. Wanneer het een wat grotere organisatie betreft met meerdere bedrijven ligt het voor de hand om eerst vast te stellen welke bedrijfsonderdelen eronder gaan vallen. Let op dat er alleen entiteiten kunnen worden gecertificeerd die bij de kamer van Koophandel zijn geregistreerd.


Het is daarna binnen een bedrijfsonderdeel zelfs weer mogelijk om vast te stellen wat er wel of niet onder valt. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de ontwikkel werkzaamheden uit te sluiten.

Vaststellen ISO 9001 kwaliteitsbeleid

Hierna stelt u het kwaliteitsbeleid vast. Hierin geeft u aan wat de klant vooral van u mag verwachten. Waarin munt u uit? Dit vertaalt u naar uw kernwaarden.

Vaststellen inhoudsopgave ISO 9001 processen

Een ander onderwerp van de checklist ISO 9001 is het inventariseren van uw processen. U organiseert / verdeelt deze in hoofd en subprocessen. Een hoofdproces kan bijvoorbeeld verkoop zijn. De subprocessen kunnen dan zijn: Het opvlogen van informatie-aanvragen en Het uitbrengen van offertes.

Vaststellen van de proceseigenaren en beschrijven van de processen

Ieder proces moet een proceseigenaar hebben. Stel vast wie dat zal zijn. Dit is meestal een lid van het managementteam. Een proceseigenaar is verantwoordelijk voor de inhoud van het proces. In de praktijk is de proceseigenaar ook degene die een wijziging in het proces zal goedkeuren.


Hierna kan er het beste van elke proces een operationele risico-inventarisatie gemaakt worden. Het is een verplichting vanuit de ISO 9001 en zorgt ervoor dat u de van belang zijnde onderdelen gaat beschrijven.


Pas daarna gaat u het proces beschrijven. Onze ISO pakketten bevatten natuurlijk handleidingen die exact aangeven hoe u het beste een goede procesbeschrijving maakt.


Natuurlijk moet er nog veel meer plaatsvinden. Denk daarbij aan de volgende zaken (in willekeurige volgorde):

 • Invoeren van de verplichtte processen.
 • Invoeren van de verbetersystematiek.
 • Vaststellen van de context van de organisatie.
 • Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.
 • Opleiden interne auditoren.
 • Opstellen auditplanning.
 • Uitvoeren en opvolgen interne audits.
 • Opzetten en uitvoeren leveranciersbeoordeling.
 • Inplannen en uitvoeren functioneringsgesprekken.
 • Vaststellen van de prestatie-indicatoren.
 • Bespreken van de voortgang verbetervoorstellen binnen het MT.
 • Het bespreken voortgang prestatie-indicatoren binnen het MT.
 • Doornemen voortgang opvolging klachten binnen het MT.
 • Bespreken klachtenanalyse binnen het MT.
 • Vaststellen van de directiebeoordeling.

Binnen de ISO-9001 zit uiteraard een volledige checklist die tot in detail aangeeft wat u wanneer hoe moet doen. Vooral de volgordelijkheid van de acties zorgt ervoor hoe snel u de certificeerder kan laten komen.

Reactie plaatsen